porno mamuskicassyana live jasminkamerki pornoporno gejfilmy seksporno za darmoporno za freeseks filmikimamuski pornoporno orzelgay pornoporno darmoporno gejefilmy pornofilmiki pornodarmowe filmy pornodarmowe filmiki pornoseks pornoporno gaydarmowe porno orzelgej pornozoie burgherpolskie pornosophie rose nudecamdollmonicutexisabelhillsanisyiabeth lilyjuliaann

Terms and Conditions

Zasady i warunki

Witamy na filmporno.tube! Niniejszy regulamin określa zasady i regulamin korzystania z Serwisu filmyporno, znajdującego się pod adresem filmyporno.tube. Wchodząc na tę stronę, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z serwisu filmyporno.tube, jeśli nie zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków podanych na tej stronie. Następujące warunki mają zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zastrzeżenia oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnoszą się do Ciebie, który loguje się do tej witryny i przestrzega warunków Firmy. „Firma”, „Ja”, „My”, „Nasz” i „My” odnoszą się do naszej Spółki. „Strona”, „Strony” lub „My” odnoszą się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, akceptacji i zapłaty niezbędnej do przeprowadzenia procesu wsparcia Klienta w najbardziej odpowiedni sposób, z wyraźnym celem zaspokojenia potrzeb Klienta związanych ze świadczeniem przez Spółkę określonych usług,

Ciasteczka

Używamy plików cookie. Wchodząc na filmyporno.tube, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności filmyporno. Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookie są używane przez naszą witrynę internetową, aby umożliwić działanie niektórych obszarów, aby ułatwić ludziom dostęp do naszej witryny. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, firma filmporno i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na portalu filmporno.tube. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do niego dostęp z serwisu filmyporno.tube na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach. Nie wolno Ci: Części tej witryny umożliwiają użytkownikom zamieszczanie i wymianę opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. filmyporno nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii firmy filmporno, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby publikującej swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma filmporno nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek użycia i/lub zamieszczania i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie. filmyporno zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejszy Regulamin. Gwarantujesz i oświadczasz, że: Niniejszym udzielasz filmporno niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i zezwalanie innym na używanie, powielanie i edytowanie dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formatach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych treści

Następujące organizacje mogą łączyć się z naszą Witryną bez uprzedniej pisemnej zgody: Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami na Stronie, pod warunkiem, że link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia produktów i/lub usług podmiotu stowarzyszonego i podmiotu stowarzyszonego; oraz (c) odpowiednie do kontekstu strony internetowej podmiotu łączącego. Możemy przeglądać i zatwierdzać inne prośby o powiązanie z następujących typów organizacji: Przyjmiemy prośby o przypisanie od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) przynależność nie spowoduje niekorzystnego obrazu nas samych lub naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza równoważy brak filmówporno; oraz (d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach. Organizacje te mogą zawierać link do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub aprobaty podmiotu stowarzyszonego i produktów lub usług podmiotu stowarzyszonego; oraz (c) odpowiednie do kontekstu strony internetowej podmiotu łączącego. Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i chcesz umieścić link do naszej strony, musisz nas o tym powiadomić wysyłając e-mail na filmyporno. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę swojej organizacji, informacje kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę wszelkich adresów URL, które zamierzasz połączyć z naszą Witryną oraz listę powyższych adresów URL naszej witryny, do której chcesz się połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź. Zatwierdzone organizacje mogą tworzyć hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób: Wykorzystywanie logo lub innej grafiki firmy filmowej w linkach bez umowy licencyjnej na znak towarowy jest niedozwolone.

iFrame

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie wolno tworzyć ramek wokół naszych Witryn, które zmieniają prezentację lub wygląd naszych Witryn.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści pojawiające się w Twojej Witrynie. Zgadzasz się bronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami powstałymi w Twojej Witrynie. Żadne linki, które pojawią się w dowolnej Witrynie, nie mogą być interpretowane jako oszczercze, obsceniczne lub kryminalne lub naruszające, w inny sposób naruszające lub popierające naruszenie lub inne naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.

Twoja prywatność

Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności

Prawa zastrzeżone

Zastrzegamy sobie prawo do poproszenia Cię o usunięcie wszystkich linków lub konkretnych linków do naszej Witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do przestrzegania niniejszych warunków i polityki partnerskiej w dowolnym momencie. Wielokrotnie zamieszczając łącza do naszej Witryny, wyrażasz zgodę na związanie się i przestrzeganie niniejszych warunków dotyczących łączenia.

Usuń linki z naszej strony

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zauważysz, że jakikolwiek link w naszej Witrynie jest obraźliwy, możesz skontaktować się z nami i powiadomić nas w dowolnym momencie. Sprawdzimy prośby o usunięcie linku, ale nie mamy obowiązku odpowiadać bezpośrednio. Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie są dokładne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; Nie gwarantujemy również, że strona internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na stronie są aktualne.

Zrzeczenie się

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i jej użytkowania. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie będzie: Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszym paragrafie oraz w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) z zastrzeżeniem poprzedniego paragrafu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym odpowiedzialność wynikającą z umowy, za naruszenie obowiązku ustawowego. Dopóki strona internetowa oraz zawarte na niej informacje i usługi są świadczone bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody.